உள்ளாடைகளை உருப்படியாக அணிவது எப்படி?

நாம் அத்தனை பேரும் சுத்தம்தானா?ஆடைகளுக்கு நாம் எல்லோருமே பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர்கள்தான். உள்ளா டைகளுக்கு?'உள...

Posted by Manimaran on Thursday, January 7, 2016

Comments

Popular posts from this blog

கண் குறைபாடு!பால் குடிங்க பளிச் பார்வை கிடைக்கும்:

ஆறாத புண் ஆற்றும் அரளி!

உடல் உறவில் இரத்தம் ஏற்பட்டால்தான் அவள் கன்னி?