மனைவி சொல்லும் வீட்டு வேலைகளை செய்தாலே......


Comments

Popular posts from this blog

கண் குறைபாடு!பால் குடிங்க பளிச் பார்வை கிடைக்கும்:

ஆறாத புண் ஆற்றும் அரளி!

பார்வைக்கு பலம் சேர்க்கும் பால்!